Store kontorer giver flere sygedage

Arbejdspladser med storrumskontorer er mere plaget af sygdom end der, hvor medarbejderne sidder for sig selv.

Deler man kontor med flere kolleger, har man sandsynligvis markant flere sygedage, end hvis man sad for sig selv på et enmandskontor. Det viser en dansk undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, skriver Magasinet Arbejdsmiljø.

Sammenhængen viser sig allerede, når man deler kontor med en enkelt. Og den slår meget kraftigt igennem, hvis man sidder i et storrumskontor, viser undersøgelsen, som omfatter godt 2400 kontoransatte i alderen 18-59 år.

Når resultaterne blev justeret for eksempelvis alder, alkoholforbrug, rygning, fysisk aktivitetsniveau og BMI, fremkom der en klar sammenhæng mellem sygefravær og antallet af kolleger på kontoret.

Sammenlignet med medarbejdere i enmandskontorer havde personer i tomandskontorer 50 procent mere sygefravær, i tre- til seksmandskontorer var tallet 36 procent, og i storrumskontorer var der hele 62 procent flere sygedage.

Forskerne understreger, at undersøgelsen ikke forklarer, hvorfor det forholder sig således.

Men det kan være for eksempel støj, forskellige typer af ventilation, øget risiko for udsættelse for vira, eller det psykosociale arbejdsmiljø i storrumskontorer med manglende privatliv og en fornemmelse af ikke at kunne handle frit.

Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at storrumskontorer er blevet populære, fordi de fremmer kommunikation og vidensdeling. Men det koster altså.

– Arbejdstagere, arbejdsgivere og samfundet i almindelighed betaler en høj pris for storrumskontorets fordele i form af sygefravær og produktivitetstab, lyder det.