Stor opslutning til borgermøde om nyt stadion

Projektet for et nyt stadion i Rådmandshaven med tribuner på alle fire sider og plads til 10.000 tilskuere er nu på vej til at blive en egentlig lokalplan.
Projektet for et nyt stadion i Rådmandshaven med tribuner på alle fire sider og plads til 10.000 tilskuere er nu på vej til at blive en egentlig lokalplan.

Opslutningen var overraskende stor til borgermødet om et nyt stadion-kompleks i Roskilde mandag aften i kantinen på rådhuset ved Køgevej.

Selv om det kun var en foreløbig diskussion, før en egentlig lokalplan lægges frem til offentlig høring, var over 80 mennesker alligevel mødt op.

Flere deltagere havde kritiske eller opklarende spørgsmål, men den overvejende steming blandt deltagerne var positiv. Måske var det heller ikke så mærkeligt, for mange byrådsmedlemmer, der allerede en gang har vedtaget det med stort flertal, var mødt frem.

En anden stor gruppe ved mødet var repræsentanter fra Roskildes mange sportsklubber, der i vidt omfang også går ind for projektet.

Naboer fra kvarteret omkring Rådmandshaven var også mødte op med en flere opklarende spørgsmål.

Store ændringer

Borgmester Joy Mogensen fremlagde de store ændringer, der er sket i forhold til det første projekt, og som har krævet en ny indledende diskussion.

Hun fremhævede, at et meget bredt flertal i byrådet nu står bag forslaget, der efter hendes opfattelser indeholder en række forbedringer.

For det første skal der nu være tribuner på alle fire sider, hvilket vil reducere larmen kraftigt i forhold til naboerne. Samtidig giver det nu plads til 10.000 tilskuere, så anlægget ikke senere skal udvides for at være godkendt til Superligaen.

En p-kælder opgives, og i stedet anlægges endnu flere pladser på den ene nuværende græsbane syd for Rådmandshaven .

Til gengæld laves den anden græsbane om til en kunststofbane, der er så holdbar, at den kan bruges i flere timer end de to græsbaner til sammen.

Koster ingen penge

Joy Mogensen gjorde også meget ud af, at det nye stadion-kompleks ikke vil koste kommunen og skatteyderne penge.

Stadion bliver et privat-offentligt projekt. Kommunen stiller grunden til rådighed og beholder ejendomsretten til idrætsanlægget.

De private investorer betaler for byggeriet og får så til gengæld indtægterne fra de ungdomsboliger, hoteller, caféer og andre erhvervsvirksomheder, der ventes at ville flytte ind her.

Vicekommunaldirektør Mogens Raun gennemgik dernæst detaljeret ændringerne i det nye projekt, og de fremmødte kunne stille opklarende spørgsmål.

Støj og taknmelighed

Efter en kort pause fortsatte debatten med indlæg og spørgsmål .

Ole Rasmussen fra Roskilde Ældre Motion ville gerne høre, om hans stærkt voksende forening ville få mulighed for at bruge det nye komplekts. Svaret var bekræftende – på linje med andre foreninger.

Sten Jensen fra Lindevej ville gerne høre, om der ligesom for fodboldkampe også var lavet beregninger af støjen fra store koncerter på stadion. Han forudså, at det ville blive nødvendigt med den type arrangementer for at skaffe nok indtægter.

Mogens Raun svarede, at der foreløbig kun var lavet beregninger over larmen fra fodbold-tilskuere.

Borgmesteren kunne ikke svare på, om der skal være store koncereter, men henviste til, at det skal Kultur- og Idrætsudvalget først afgøre.

Bodil fra nabobebyggelsen Blegdammen var taknemlig for, at der nu er lyttet til deres betænkeligheder ved støj. Når stdion bliver lukket på alle sider, bliver larmen nemlig langt mindre end ved det første forslag..

Tidsplanen

Den foreløbige debat om det nye stadion varer nu frem til og med 28. januar, hvor alle stadig kan komme med skriftlige bemærkninger eller indsigelser.

I marts fremlægges efter godkendelse i byrådet en egentlig lokalplan til offentlig høring i et par måneder.

Byrådet kan så i juni vedtage denne lokalplan med de ændringer, der måtte være indføjet.

Derefter kan kommunen udarbejde sine betingelser for byggeriet i et udbuds-materiale, som interesserede bygherrer kan byde på.

Inden udgangen af 2018 ventes en kontrakt underskrevet med folkene bag det vindende tilbud.

Byggeriet kan gennemføres, så FC Roskilde og andre kan spille deres fodbold-kampe på det nye anlæg fra foråret 2021.