Stor interesse for ældreegnede boliger

Til foråret begynder man opførelse af boliger og dagligvarebutik på Læssevej

Foto: Stig Tolderlund