Stor gård brændt ned af lynnedslag

Foto: Camilla Pedersen