Stop skyderierne i Kokkedal – bryd den sociale arv med en tostrenget indsats