Støttestrømper er ikke forringet service

Af Suzan Daoud (F), næstformand i Social- og Sundhedsudvalget:

I læserbrev i Uge-Nyt udtrykker Lola Hollesen utilfredshed med, at Byrådet i Fredensborg Kommune har besluttet at indlede forsøg med en ny type støttestrømper. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et forsøg i seks måneder, hvor vi skal se på, om den fungerer efter hensigten, og om der er grupper, den er mindre velegnet til.

Hvis forsøget bliver en succes, er det forventningen, at Fredensborg Kommune kan spare 500.000 kr. om året. Alternativet til besparelsen – som er blevet pålagt Social- og Sundhedsudvalget uanset hvad – ville være at spare på andre områder. Her har det bl.a. været i spil at flytte tidspunktet for morgenhjælp til et endnu senere tidspunkt end i dag, og de negative konsekvenser heraf ville efter min bedste overbevisning værre langt større end forslaget om nye støttestrømper.

En besparelse behøver heller ikke nødvendigvis føre til en forringet service, selvom det ofte er det synspunkt, man automatisk bliver mødt med. Men det er et forkert synspunkt, og var det rigtigt, ville vi ikke være en dygtig kommune. I det konkrete tilfælde mener jeg heller ikke, at der nødvendigvis er tale om en serviceforringelse. Tværtimod. Hvis den fungerer, som vi håber, vil mange af de ældre blive mere selvhjulpne, og det i sig selv er positivt. Derudover er der ikke sket ændringer i standarden for personlig pleje – så hjælp til vask af fødder ydes helt som før uafhængig af strømpetype.

Alt i alt er det derfor både en fornuftig og ansvarlig beslutning, vi har truffet.