Større ombygninger på tre Birkerød-skoler

Foto: Jesper Pedersen

Ombygning Tre af Birkerøds skoler skal i løbet af de kommende år shines op for samlet set 33 millioner kroner. Det besluttede Børne- og Skoleudvalget og siden Økonomiudvalget i sidste uge.

Det drejer sig om Bistrup-skolen, Parkvejskolen og Kajerødskolen.

I første omgang er der nedsat tre arbejdsgrupper, der hver især skal komme op med deres bud på, hvordan man forbedrer funktionaliteten på de tre skoler.

Børne- og Skoleudvalgets formand, Jens Ive (V), er selvsagt glad for, at der nu kommer gang i opstramningerne på nogle af kommunens skoler.

"Vi har jo længe vidst, at der var et efterslæb i forhold til skolerne i Birkerød, så jeg er rigtig glad for, at vi nu kan få taget fat på det, så skolerne rent indretningsmæssigt også har mulighed for at udføre den fleksible undervisning, som man taler om," siger Jens Ive.

Flest penge til Bistrup

I forvaltningens beskrivelser af de enkelte skoler hedder det, at Bistrupskolen generelt fremstår noget nedslidt; at skolen henover de kommende år forventer 10-15 procent flere elever, og at dette vil kræve en ændret lokaleanvendelse. Ligesom skolens arealer ikke giver mulighed for meget andet end klassisk klasseundervisning.

Med 18 millioner kroner afsat er der sendt flest penge efter netop Bistrupskolen, og arbejdsgruppen skal allerede aflevere sit arbejde den 1. oktober i år.

Mindre projekt i Kajerød

På Parkvejskolen forventer man de kommende år at få omkring 20 procent flere elever. Og arbejdsgruppen her skal se på en løsning på det problem, at skolen har deres indskoling (1.- 3. klasse) adskilt fra den øvrige skole, mens der til gengæld ligger en dag-institution på skolen.

Der er afsat 10 millioner kroner til ombygningen af Parkvejskolen, og arbejdsgruppen skal præsentere deres bud den 1. januar 2009.

Endelig er der afsat fem millioner kroner til Kajerødskolen, hvis indretning ifølge forvaltningen 'er meget uhensigtsmæssig i forhold til at kunne understøtte mere fleksible undervisningsformer.' Det er dog for omfattende og for dyrt at løse denne udfordring fuldstændig, så arbejdsgruppen skal komme op med et mindre projekt, der kan forbedre forholdene.

Arbejdsgruppen for Kajerødskolen skal aflevere sine resultater den 1. juni 2009.

På grund af en aftale mellem KL og regeringen er det på nuværende tidspunkt umiddelbart ikke muligt at begynde ombygningerne før i 2010. Men Børne- og Skoleudvalgets formand, Jens Ive (V), vurderer nu alligevel, at det kan gå begge veje. Måske kan de komme i gang før – måske går der længere tid.

Birkerød Avis besøger i den kommende tid de tre skoler for at høre lederne, hvordan de gerne ser, at deres skoler tager sig ud efter en ombygning. Vi har allerede kigget forbi Bistrupskolen. Læs side 2