Støjberg: Håndplukkede flygtninge er for eget bedste

Visse nationaliteter klarer sig bare bedre i Danmark end andre, mener integrationsministeren.

De kvoteflygtninge, der drømmer om at komme til Danmark, kan for fremtiden regne med at skulle igennem grundigere interviews med Udlændingestyrelsen, hvis de vil slippe igennem nåleøjet.

I forvejen vælger Danmark kvoteflygtninge ud fra en pulje, som FN's Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, sammensætter, men i fremtiden vil integrationsminister Inger Støjberg have gjort udvælgelsesprocessen endnu skrappere.

– Nogle nationaliteter har lettere ved at falde til i Danmark end andre, det synes jeg lige så godt, man kan sige som det er, siger Inger Støjberg.

Udvælgelsen skal ligne den praksis for udvælgelse af kvoteflygtninge, som der var under den tidligere VK-regering, hvor det var "integrationspotentialet", der bestemte om flygtningene fik en billet til Danmark.

Dengang fik udvælgelsen kritik for at forbryde sig med kongstanken bag modtagelsen af FN-flygtninge, der generelt regnes for de svageste flygtninge.

Men Inger Støjberg afviser, at man lader svage flygtningene i stikken og mener tværtimod, det er at gøre visse flygtninge en "bjørnetjeneste" at lade dem komme til Danmark.

Inger Støjberg nævner, at der skal lægges vægt på, om flygtninge kan tilegne sig dansk og er i stand til at komme ind på det danske arbejdsmarked. Samtidig afviser hun, at det vil gøre det umuligt for eksempelvis en ældre og svagelige at komme til Danmark.

– Nu var jeg med til udvælgelsessamtaler i går, og det var bestemt en svag familie fra Syrien, men en familie hvor man efter min mening ikke kunne være i tvivl om, de ville have en god mulighed for at falde til.

– Hvorimod, der er andre grupper, der har svært ved at falde til – vi ved eksempelvis at somaliere ofte har svært ved at falde til i Danmark, mens der er andre lande, de har nemmere ved at falde til i.

Adspurgt hvem der skal tage de flygtninge, Danmark ikke ønsker, som eksempelvis somaliere, svarer Inger Støjberg:

– Jeg vil tro, at somaliere har lettere ved at falde til i regioner, der ikke ligger så langt væk fra Somalia, men det er ikke mig, der skal afgøre det.

– Det eneste jeg kan sige, det er, at når mennesker kommer til Danmark skal de også blive en del af det danske samfund. Det mener jeg, er det bedste for alle.

/ritzau