Støj plager stadig ansatte på biblioteket

Børnebiblioteket bliver ofte brugt som legeplads. Det giver både rod og larm. Så meget at personalet er generet af det

Foto: Morten Timm