Stod på hovedet for ny hal

Vinde Helsinge
En kæmpehal mangedobler Vinde Helsinge Fri- og Efterskoles muligheder for at udøve sport og kultur.

Foto: Jan Holm