Stille boldspil på Storagergård

Naboerne har problemer med støj fra kunstgræsbanen på Storagergård. Derfor må boldspil fremover ikke overskride en fastsat støjgrænse