Stier tåler forbedringer

Agenda 21-stigruppen har en række forslag til forbedringer af stisystemet i Fredensborg Kommune

René Melnik

OPTIMERING

På vegne af Agenda 21-stigruppens arbejde har Sven Rosby, Humlebæk, netop overfor kommunen peget på en række ønskværdige forbedringer af sti-systemet i Fredensborg Kommune.

"I Nivå-området er det især stien bag om Nivå Center, der problematisk. Den ender faktisk i et hul med cykelstativer og en trappe op mod stationen hvorefter man straks skal gå ned igen. Når det regner, fyldes hullet med 10 – 15 cm vand, som blokerer for adgang til trappen. Ideen med hullet har oprindeligt nok været at møde udgangen fra toget i plan, men af hensyn til bussen som kører på tværs er dette ikke gennemført. Vi har her flere konkrete løsningsforslag, hvis det ønskes," siger Sven Rosby. For så vidt angår Humlebæk, så peger arbejdsgruppen ikke på nyanlæg, men derimod vedligeholdelse. Kirkestien øst for Kalvehave Kirkeskov bedømmer man som meget smal og hullet,og foreslår den belagt med grus i en meters bredde. Stien vest for jernbanen fra ledvogterhuset til Krogerupvej er meget mudret fire til fem steder, som bør fyldes op med skærver, hvorefter der også her bør lægges grus. Disse to stier er en del af et samlet forløb, som ud over naturnydere og motionister også bruges af mange pendlere.

"Der er brug for renovering af asfaltbelægningen i tunnellerne under Fredensborgvej samt den ene under Langebjergvej – herunder opretning af riste. Som det er nu, giver det et ordentligt bump, når man cykler her, og man har faktisk fart på, da det jo går ned af bakke til tunnellerne," påpeger Sven Rosby.

I Fredensborg-området peger man på behovet for etablering af en stiforbindelse mellem Humlebækvej og Knurrenborg Vang i markskellet mellem matr. 5a og matr. 10u. Efter den seneste udbygning af byområdet omkring Lystholms forlængelse med de nye veje Ravnsbjerggårdsvej og Lillevang er skoven blevet bynær, og det har øget behovet for en direkte adgangsvej til skoven for gående og cyklende. Stien ud af Grønholt Hegn og forbi Hegnshøj er afbrudt. Da der er ikke andre mulige udgange mod syd og Karlebo, finder man det meget uheldigt og der bør findes en løsning. Man ønsker en omlægning af den asfalterede sti ved hallen i Fredensborg, således at tilkørsel til hal og tennisbaner adskilles fra stiens forløb. Der er en latent risiko for børn, der benytter stien.

"Sporet ved Præstemosen er nærmest ikke længere eksisterende, men er en usædvanlig smuk tur, hvis man ellers kan finde det. Det burde genåbnes, men kræver nok velvilje fra lodsejerne. Med en adgang til Sørup Hegn ville stien være en fin forbindelse," slutter Sven Rosby.

Med Kokkedal slet ikke nævnt kan man tillade sig at gå ud fra sti-gruppen synes alt er på plads på smukkeste vis her.