Sti fra Kongevejen til Karsemosegård

NIVÅ: Trafikforholdene omkring Karsemosegård er ikke optimale for de mange børn og unge, der hver uge besøger stedet. Det gælder manglende stiføring fra Kongevejen til idrætsanlægget, og det gælder belysning på stien mellem Karsemosegård og Græstedgård. Desuden mangler der belysning ved stoppestederne samt fortove langs Kongevejen.

Teknik- og miljøudvalget har herefter indstillet, at der udføres en grussti fra stoppestederne ved Kongevejen til Karsemosegård, og at der frigives 168.000 kr. til formålet.

Belysning på stien mellem Karsemosegård og Græstedgår vil kosten 400.000 kr., og her besluttede udvalget, at den sag afventer en nærmere behandling.

J. H.