Sti eller byggeaffald?

På foranledning af Vedbæk-borger har kommunen midlertidig stoppet arbejdet med ny gåsti gennem Maglemosen

Foto: Frederik Stage

GRUS I MASKINERIETTidligere på året vedtog kommunalbestyrelsen at anlægge en gangsti gennem den fredede Maglemose i Vedbæk. Ifølge dispensationen fra Fredningsnævnet fik kommunen lov til at anlægge en 1.000 meter lang trampesti, der skal udformes ved at fjerne et tyndt jordlag, der opfyldes med stabilgrus og muldjord, og siden tilsåes med naturgræs. Altså en menneskeskabt natursti om man vil. Derfor faldt det også vedbæk-borger Hans Petersson noget for brystet, da han for nyligt kunne se kommunens traktor losse en større mængde byggeaffald af i den fredede mose. "Kommunen kalder det stabilgrus, men for mig at se er her tydeligvis tale om byggeaffald fyldt med store fliser og murbrokker," forklarer Hans Petersson, og tilføjer: "Og fredningsbestemmelserne siger også klart, at der ikke må foretages jordopfyldning i Maglemosen. Heller ikke til den nye sti." Derfor har Hans Petersson skrevet til kommunen og bedt dem fjerne jorden. Foreløbigt i bero Og det ser måske ud til netop bliver resultatet. I hvertfald er kommunens byplanchef, Kaj Sørensen, umiddelbart enig med Hans Petersson, i, at det aflossede jord ikke har noget som helst at gøre med stabilgrus. "Jeg har netop set billederne af stien. Og af dem fremgår det tydeligt, at der er tale om fliser og murbrokker, hvorfor jeg også har bedt Park om at standse arbejdet, så vi kan få en forklaring på, hvad jorden skal bruges til," siger Kaj Sørensen. Ifølge byplanchefen kan der være tale om en kørevej til brug for de maskiner, der skal anlægge stien, og i det tilfælde er det ikke sikkert, at kommunen vil gribe ind. "Anlægsmaskinerne skal jo kunne komme til, og da er stien et nødvendigt onde. Bare jorden bliver fjernet igen efter stien er anlagt, ser jeg ikke problemer i det. Men jeg afventer altså stadig en forklaring," siger Kaj Sørensen.