Stengårdsskolen som ghetto?

Rudi Holm Gjelstensåsen 225, Ølstykke

På budget 2010 står skoleområdet for skud og skal endnu en gang igennem en kras sparerunde. I et høringssvar, som Stengårdsskolens skolebestyrelse har sendt til Egedal Kommune udtrykkes der stor bekymring for sparekravene. Der sættes endda spørgsmålstegn ved, om skolen kan drives på forsvarlig vis.

Det fremgår klart, at der er skåret ind til benet – og at man nu er i gang med at skære i benet, ligesom det pointeres, at man er i gang med at reducere så voldsomt, at de opsatte politiske mål ikke længere giver mening, fordi mål og midler ligger milevidt fra hinanden.

Som forælder til et barn på Stengårdsskolen er det, der bekymrer allermest, imidlertid, at skolebestyrelsen ikke længere kan stå inde for inklusionen af urolige og vanskelige børn. Det er almindelig kendt, at Stengårdsskolen i sit optageområde har den største og tungeste koncentration af socialt boligbyggeri og dermed også er ekstra belastet af børn med trivselsproblemer. Alligevel har skolen fået skåret budgetterne konstant de seneste år.

Mit spørgsmål til de politikere, der anser sig som ansvarlige for det kommunale skolevæsen i Egedal Kommune, er derfor:

Kan I acceptere, at en skole ikke kan drives på forsvarlig vis?

Og hvad vil I gøre for, at Stengårdsskolen ikke skal ende som en ghettoskole for svagt funderede elever?

Til forældre med elever på Stengårdsskolen vil jeg opfordre alle til at studere de svar, som kommunalpolitikerne måtte komme med – og forholde sig dertil, når de skal stemme til kommunalvalget den 17. november.