Stem nej til organisatorisk sammenlægning

Af Sandie Ditlev Nissen, forældre til barn i Vuggestuen Kringlen

Debat

Hvilken daginstitution vil jeg have, at mit barn på knap 1 år skal gå i? Denne overvejelse rammer alle os børnefamilier – også her i Helsingør Kommune, som bryster sig af at tilbyde mangfoldighed på området.

Perfekt, så bor min familie og jeg jo i den rigtige kommune – og dog.

Jeg valgte og vil fremadrettet forsat vælge en ren organisatorisk vuggestue, da jeg tror på, at de pædagogiske kræfter her, bunder i en ren lyst til målgruppen.

Alle brænder for en bestemt målgruppe, hvilket er bidragende til et humanistisk uvurderligt engagement.

Min pointe er, at ved at gennemføre en såkaldt organisatorisk ledelsessammenlægning af byens eneste rene vuggestuetilbud, Vuggestuen Kringlen og Børnehaven Mariahjemmet, vil den pædagogiske kvalitet og hjerteånd på gulvet blive forringet.

Dette kan ende med at koste langt mere, end hvad besparelsen på lederområdet er sat til, nemlig to millioner kroner.

Jeg har valgt Kringlen, fordi lederen i en ren organisatorisk vuggestue prioriterer mange faste timer på gulvet blandt de ansatte, hvilket er en forudsætning for at kunne lede bedst muligt. Man må have fingrene på pulsen for at kunne træffe de mest optimale og hensigtsmæssige beslutninger

Kringlens nuværende model fordrer en bedre, mere naturlig samt tryg dialog mellem forældre og leder samt leder og ansatte, og den er samtidig med til fysisk aktivt at varetage de kerneydelse, som en vuggestue skal kunne tilbyde.

Dette vil gå tabt, hvis I politikere stemmer ja til det nuværende forslag. Lederen vil ikke kunne formå at skabe ovenstående rammer, samt at souschefen også vil blive hevet mere væk fra gulvet på grund af større administrative opgaver, nu hvor lederen ikke er i huset.

Hvordan kan dette ende godt for nogen? Gør et forsøg på at se jeres beslutningsgrundlag efter i sømmene. Det er vigtigt ikke kun at forholde sig til her og nu, I må tænke længere frem.

Så kære beslutningstagere, jeg appellerer til jer, om at reflektere og minde jer selv om, hvorfor Vuggestuen Kringlen har og altid har haft så lang en venteliste. Ovenstående er nemlig grundlaget for denne venteliste. Kringlens positive omdømme og lave sygefravær tager ligeledes sit afsæt heri.

Stem nej til det nuværende forslag, skab helhed og sammenhæng og ikke mindst lad Helsingør Kommune leve op til det den promoverer sig selv som. Troværdighed kommer vi alle længst med.