Status kl. 18: Indsats går efter planen

Politiet oplyser kort efter klokken 18, at den lokale beredskabsstab (LBS) igen har drøftet situationen efter den seneste prognose fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) om den forhøjede vandstand, der forventes at kulminere om et par timer i den østlige del af Midt- og Vestsjællands politikreds.

Indsatsen mod at sikre sig mod eventuelle oversvømmelser går efter planen overalt i de primært berørte kommuner Greve, Solrød, Køge, Stevns og Kalundborg.

Den største præventive indsats foregår i området ved Køge, hvor bebyggelserne på Havstokken forsøges skærmet mod den kommende vandstandshøjde med såkaldte watertubes. Ved Blegdammen er der heftig aktivitet med at fylde og udlevere sandsække til borgere, der har akut behov for at beskytte sig mod vandmasserne.

I Stevns kommune er myndighederne meget opmærksomme på den kommende vandstand i Rødvig, men umiddelbart skønnes der ikke at være særlig fare i området. Myndighederne holder endvidere øje med Kystvejen i Strøby Egede med henblik på eventuel lukning. I givet fald vil der blive givet yderligere information herom senere.

Politiet opfordrer til, at man kun bruger alarmtelefon 112 i tilfælde af akut nød eller livsfare. I øvrige tilfælde kontaktes politiet på tlf. 114.

Desuden opfordrer politiet til, at man undlader at søge mod kystnære områder eller havne med risiko for oversvømmelser. "Det kan være livsfarligt," lyder meldingen.