Station ved Hastrup bringes op i Folketinget

I »forslag til kommuneplan 2013« som kommer i Høring efter den 27. august 2013 ønsker Køge kommune at »aflive« muligheden for etablering af en station i Hastrup området og anvende arealerne til andre formål. Begrundelsen angives at være, at S-toget ikke forlænges til Herfølge.