Startskuddet til fremtidens gågade har lydt

Arkitekter og teknikere går nu i gang med at udarbejde et projektforslag, der skal realisere visionerne for gågaden

Foto: Peter Klar

GÅGADE

En enig Kommunalbestyrelse i Hørsholm Kommune har besluttet at frigive midler til anlæg og modernisering af gågadearealer og tilstødende arealer i Hørsholm Bymidte.

"Vi kan nu affyre startskudet og igangsætte en tiltrængt renovering og forskønnelse af gågaden i Hørsholm Bymidte", siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Anders Borgen (K).

Arkitekter og teknikere skal nu i gang med at udarbejde et projektforslag, der realiserer visionerne for gågaden, sådan som de er beskrevet i Masterplan for Bymidten.

Visionen er, at gågadearealerne i Bymidten skal samle byens rum og mangfoldige facader ved hjælp af en sammenhængende og markant belægning, så Hørsholm Bymidte får sin egen identitet og genkendelighed.

En af opgaverne er at skabe en kobling fra den kommende biograf på Statoilgrunden i nord til Ridebanen i syd, en kobling, der skal synliggøre at man befinder sig i Bymidten.

Udover en ny belægning får gågaden også nyt gadeinventar i gågaden samt på torve og pladser. Gadeinventar er for eksempel bænke, affaldskurve og gadelygter.

Der vil også blive indrettet aktivitetsarealer, der giver mulighed for udfoldelse af kulturel og bevægelsesorienteret karakter.

"I fremtiden skal det være en totaloplevelse at besøge Hørsholm Bymidte, så vi vil arbejde for mere liv i gågaden. Det skal være en oplevelse at handle i Hørsholm Bymidte, men vi vil gerne have, at der også kommer mere liv til Bymidten udenfor butikkernes normale åbningstid", siger Anders Borgen.

I den kommende tid vil kommunen indkalde interessenter i gågaden til koordinationsmøder omkring anlægget af den nye gågade. Det egentlige anlægsarbejde er planlagt til at begynde sommeren 2009 og forventes afsluttet i efteråret 2010.