Starter nyt stort vejarbejde

Starter nyt stort vejarbejde
Hovedstadens Letbane går nu i gang med at arbejde på Søndre Ringvej på strækningen fra kommunegrænsen til Ishøj og frem til krydset ved Bækkeskovvej/Vejlegårdsvej i Vallensbæk Kommune.
Hovedstadens Letbane går nu i gang med at arbejde på Søndre Ringvej på strækningen fra kommunegrænsen til Ishøj og frem til krydset ved Bækkeskovvej/Vejlegårdsvej i Vallensbæk Kommune.

I 2025 kører letbanen sin første tur mellem Ishøj og Lyngby. Byggeriet er godt i gang flere steder langs ruten, og nu går Hovedstadens Letbane i gang med anlægsarbejdet på begge sider af Søndre Ringvej mellem kommunegrænsen mod Ishøj og frem til krydset ved Bækkeskovvej/Vejlegårdsvej i Vallensbæk Kommune.

I første omgang indrettes der byggeplads på det grønne areal mellem Vallensbæk Strandvej og broen, der krydser Søndre Ringvej – på grænsen mellem Ishøj og Vallensbæk. På byggepladsarealet opsættes der trådhegn og der indrettes med materialeoplagsplads og skurvogne til kontorer etc. Byggepladsarealet vil forventeligt være i brug frem til udgangen af 2023.

Herefter går selve anlægsarbejdet i gang på Søndre Ringvej mellem Bækkeskovvej og kommunegrænsen til Ishøj.

På strækningen skal der udføres vejarbejde, hvor man skal flytte kloak og ombygge fortov, cykelsti og vejbaner for at få plads til letbanen, som skal løbe i den vestlige side frem til krydset Bækkeskovvej/Vejlegårdsvej.

Arbejdet vil medføre trafikale ændringer i forskellige faser. I første fase indretter Hovedstadens Letbane arbejdsområde og ændrer trafikken på strækningen, hvorefter vejarbejdet går i gang langs de sydgående vejbaner. I løbet af efteråret forventer man, at arbejdet flytter til modsatte side af vejen.

Hovedstadens Letbane forventer, at den første del af anlægsarbejdet på strækningen, hvor man ombygger vejen, løber frem til omkring årsskiftet 2021/2022.

Størstedelen af anlægsarbejdet vil minde om almindeligt vejarbejde, som periodevis vil støje, særligt når den eksisterende belægning skæres og fjernes samt når der skal komprimeres jord og asfalt med en tromle. Der kan være støj fra forskellige typer maskiner og arbejdskøretøjer, der kører til og fra området.

Hovedstadens Letbane forventer, at arbejdet bliver udført på hverdage kl. 7-18 og lørdage 8-18. Det er entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S, der udfører arbejdet.