Standerhejsning i Vikingelaug

RUNGSTED: Hørsholm-Rungsted Vikingelaug har holdt standerhejsning i anledning af, at vinterbadesæsonen starter.I samme forbindelse blev skjoldunger – medlemmer der har badet fast i to år – døbt, hvorefter de kunne kalde sig rigtige vikinger og skjoldmøer. I år var der seks medlemmer, der skulle døbes.Vikingelauget tæller 270 medlemmer, hvoraf det ældste er 90 år. Vikingelaget har eget lurblæserkorps, Lurendrejerne, egen skjald, temperaturmålingsudvalg, vanddybdeudvalg og paladsarkitekt.Vikingelauget holder til på sydmolen af Rungsted Havn, hvor de har et lille omklædningsrum med varme.Lauget er netop blevet færdig med at udbygge omklædningsrummet kaldet 'Vinterpaladset', så den store festsal (omklædningsrummet) nu er på 30 kvadratmeter mod tidligere 12 kvadratmeter. Udvidelsen blev indviet ved samme lejlighed.Ifølge høvding Hans Grønberg betyder udvidelsen, at vikingelauget har kunnet tage 40 nye medlemmer ind fra ventelisten, så vikingelauget fremover vil tælle 310 medlemmer.