SSP Fredensborg gør status

SSP Fredensborg har nu eksisteret i et år og gør i en ny årsberetning status over det første år

René Melnik

PRÆVENTIV

Årsberetningen vidner om, at SSP arbejdet er meget bredt og omfatter en lang række meget forskelligartede opgaver lige fra at arrangere og gennemføre månedlige alkoholfrie ungdomsfester og være til stede ved forskellige kulturelle arrangementer, til at rådgive børn og unge, som i en periode har det svært og gennemføre kriminalpræventive samtaler med unge, som vurderes at være på vej ud på et skråplan. Især de kriminalpræventive samtaler optager SSP teamet meget. I løbet af 2007 blev der gennemført ca. 60 kriminalpræventive samtaler, dvs. hjemmebesøg hvor SSP orienterer både den unge og den unges forældre om deres bekymring for den unge.Årsagerne til bekymringerne kan være forskellige, f.eks. unge som eksperimenterer med rusmidler eller tyveri, unge som figurerer i den forkerte gruppe, unge som ikke passer deres skole, unge med mærkbar adfærdsændring osv. Hensigten med samtalerne er tidligt at få standset den unges uhensigtsmæssige udvikling og i et fællesskab mellem forældre, SSP Fredensborg og den unge at finde en løsning på problemet. Allerede nu står det klart, at kriminalpræventive samtaler også i 2008 vil være en væsentlig arbejdsopgave for SSP teamet. I løbet af årets første to måneder er der gennemført ca. 30 samtaler.Ved kommunesammenlægningen blev der etableret en helt ny SSP organisation, baseret på en forening af de to gamle kommuners meget forskellige SSP kulturer. Det betyder, at SSP Fredensborg, der hører til børne- og kulturområdet, i dag er en organisation, hvor man lægger stor vægt på at forene den tidlige forebyggende indsats med en høj grad af dokumentation, evaluering og videnskabelig forankring. Den netop offentliggjorte årsberetning er et forsøg på at tegne et billede af, hvad SSP Fredensborg konkret har brugt sine ressourcer på det første år.