Sportsfolk forbedrer sig med tankens kraft

Søren Kjeldsen, Anne-Marie Rindom og Martin Braithwaite bruger visualisering til at forbedre sig og nå mål.