Spionchefs ønske om at flytte straffesag afvises af landsret

Østre Landsret godkender, at Københavns Byret skal behandle straffesagen mod Lars Findsen.

Den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste er tiltalt for i alt seks lovovertrædelser. Han skal have røbet hemmeligheder til sin bror, sin mor, en ven og kollega samt til to journalister. (Arkivfoto)

Den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste er tiltalt for i alt seks lovovertrædelser. Han skal have røbet hemmeligheder til sin bror, sin mor, en ven og kollega samt til to journalister. (Arkivfoto)

Lars Findsens forsøg på at få flyttet straffesagen om lækage af statshemmeligheder fra Københavns Byret til Retten i Lyngby er mislykkedes.

Østre Landsret har tirsdag stadfæstet en afgørelse om, at sagen skal behandles af Københavns Byret.

Det fremgår af en kendelse, som landsretten har givet Ritzau aktindsigt i.

Midt i september blev den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste tiltalt for at have overtrådt straffeloven i seks tilfælde.

Fem gange skal han have røbet oplysninger "hvorpå statens sikkerhed og rettigheder i forhold til fremmede magter beror." Og i et tilfælde beskyldes han for at have overtrådt en anden bestemmelse i straffeloven om tavshedspligten.

Lars Findsen nægter sig skyldig.

Men endnu er der ikke fastsat datoer for retsmøder i sagen. Det skyldes uenighed mellem anklagemyndigheden og Lars Findsens forsvarere om hvilken domstol, som er den rette i forhold til retsplejelovens regler.

Diskussionen drejer sig om såkaldt værneting. Geografien, altså hvor de påståede ulovlige handlinger er foregået, bestemmer hvilken domstol, der har domsmyndighed.

Mens anklagemyndigheden mener, at Københavns Byret er den rigtige domstol, har forsvarerne peget på Retten i Lyngby.

Østre Landsret slår fast, at de handlinger, som anklageskriftet drejer sig om, gør tre forskellige byretter relevante: Københavns Byret, Retten i Lyngby og Retten i Holbæk.

Imidlertid er det ikke muligt at udpege den eller de forbrydelser, som har givet anledning til sagen, mener dommerne i en henvisning til en regel i retsplejeloven.

Og da der blandt andet er værneting for Københavns Byret, er der ikke grundlag for at afvise sagen og at henvise den til Retten i Lyngby, lyder det.

Tidligere har Berlingske rapporteret, at de påståede lækager skal være sket i et sommerhus i Nordvestsjælland, i Lars Findsens hjem i Charlottenlund og endelig på en café i København.

Sent tirsdag ønsker advokat David Neutzsky-Wulff, der er den ene af den tiltaltes to forsvarere, ikke at kommentere landsrettens afgørelse.

Det er muligt at forsøge at sparke sagen helt til tops i retssystemet. I givet fald kræver adgang til Højesteret dog en tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

I forvejen nærer den hjemsendte efterretningschef ikke de varmeste følelser for Københavns Byret. Her holdt en dommer ham varetægtsfængslet, indtil landsretten efter 71 dages indespærring løslod ham.

I bogen "Spionchefen – erindringer fra celle 18" betegner han én af kendelserne afsagt af Københavns Byret for "skrupskør". Heri angav dommeren som fængslingsgrund, at Lars Findsen på fri fod ville begå nye lovovertrædelser af samme slags. Altså at han ville blive ved med at tale.

/ritzau/