Spildevandsplan for dyr

Borgere i Hørsholm vil ikke risikere at betale op til 80.000 kroner selv for kommunens spildevandsplan og peger på billigere løsninger

Foto: Steen Tue Bjerborg

Den ny spildevandsplan, som Hørsholm Kommune har sendt i offentlig høring, lægger op til at grundejere selv skal betale op til 80.000 kroner for at separere husspildevand og regnvand på deres egen grund. Men det er urimeligt, for dyrt og kan undgås, hvis kommunen vælger alternative løsninger. Sådan lyder det nu fra flere borgere i indlæg og indsigelser sendt til Ugebladet Hørsholm.

"Det er voldsomme udgifter for de mange unge børnefamilier og de mange pensionister, der i dag er grundejere i Folehave-kvarteret," skriver Henning Borch Nielsen.

Han bor på Gøgevang og opfordrer alle til at gå ind på kommunens hjemmeside og undersøge, hvad det vil koste for dem og tage stilling til, om det er muligt og rimeligt.

Fritz Reuther, der bor på Bukkeballevej, skriver, at alle må kunne være enige om, at kloakeringsproblemerne i Hørsholm skal løses. Men det skal selvfølgelig ske billigst muligt. Og her kommer han selv med en smart og billigere løsningsmodel kendt fra København.

"I København er det foreslået, at man, hvor det er muligt, lukker for gadekloakristende, så vandet selv kan løbe ud til recipientområder eller til Øresund. Denne løsning kan selvfølgelig også benyttes i Hørsholm", skriver Fritz Reuther i en kommentar, sendt til Ugebladet.

Fritz Reuther peger på, at det kunne være oplagt at bruge Københavner-modellen i Hørsholm i kystområdet nord for havnen.

Fra Bukkeballevej, Engvej, Højagervej og Fugmannsvej er der nemlig et fald mod sundet, der er så stærkt, at man ved at lukke kloakdækslerne i den værste regntid fra 1/7 til 1/10 kan lede regnvandet ud i Øresund uden at skulle nedgrave en kostbar regnvandsledning og pålægge enkelte grundejere urimeligt store udgifter.

Fritz Reuther har nu sendt sit forslag til kommunen. Og det glæder Venstres medlemmer af Miljø- og Planlægningsudvalget, Anne Ehrenreich og Ove Petersen. De roser Fritz Reuthers forslag i indlægget "Spildevandsplan skal ikke koste mere end nødvendigt" på ugebladet.dk, hvor han har beder kommune se nærmere på forslaget.

"Jeg synes, det er en dyr løsning, og vi skal lytte til borgerne. Men det er selvfølgelig afgørende, at alternativerne er ligeså gode og effektive, så vi undgår oversvømmelser som i 2010 og 2011", fastslår Anne Ehrenreich.