Spild af borgernes penge

Jeg står og venter på bussen på Charlottenlund station, men den kommer ikke. Hvorfor kommer den bus ikke, klokken er 14.00, og det er uden for myldretiden?

Jo, den kan ikke komme frem på grund af parkerede biler på L. E. Brunsvej. Det er nogle mennesker, der bor der og har boet der i mange år, der har tilladt sig at parkeret deres bil på vejen, som de altid har gjort. Der er en, der har besøg af en tømrer, som skal ordne hoveddøren, han har også parkeret sin bil i rendestenen. Ubehøvlet optræden.

L.E. Brunsvej, Rådhusvej og Fredensvej har de sidste måneder ligget i rod, kantsten er flyttet og fortovene er blevet lagt om. Men vor herre bevars et resultat. Man skulle tro, at kommunen var ude på, at bilerne og især bussen ikke skulle kunne køre på disse veje.

Havde det så ikke være mere formålstjenligt at lukke vejene for al trafik fremfor at bruge mange, mange penge på at omlægge fortove, kørebaner ect. Resultatat er en daglig irritation for os, der færdes på disse veje, og især for bussen, som man åbenbart ikke har skænket en tanke, da der blev projekteret på vejanlæggene. Én ting er tegnebrædtet, en anden er virkeligheden.

Kommunen bør komme med en redegørelse for, hvad der har ligget bag disse, for mig, helt åbenlyst forkerte dispositioner og unødvendig brug af borgernes penge. Jeg er overbevist om, at jeg ikke er den eneste, der føler, at 'mine' penge er smidt ud i den blå luft.

Steffen Kock

Ellinorsvej 28

Charlottenlund