Sparekniv skærer 180 stillinger væk på Aarhus-hospital

I stedet for planlagte 325 millioner kroner, skal Aarhus Universitetshospital spare 150 millioner i år.

Selv om regionsrådet i Region Midtjylland har valgt at sænke sparekravet til Aarhus Universitetshospital (AUH) fra 325 millioner til 150 millioner kroner i 2019, vil 180 stillinger alligevel blive nedlagt.

Det fortæller regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

– Spareplanen, der er lagt op til her, bliver sendt i høring i morgen (torsdag, red.). Så jeg vil ikke være så konkret. Men den indeholder flere hundrede spareforslag over hele hospitalet.

– Men det betyder også, at vi skal nedlægge 180 ud af omkring 10.000 stillinger på AUH i indeværende år. Flere af stillingerne vil være ledige stillinger.

– Og det er trods alt et krav (at spare 150 millioner i 2019, red.), der er noget mindre end de 325 millioner, siger han.

Regionsrådet har besluttet at fordele sparekravet over fire år, hvor der i alt skal spares 425 millioner kroner. Det er det beløb, som regionen regner med, at AUH årligt vil have i underskud.

Ud over kravet om at spare otte procent i år, så gør det også ondt på økonomien, at det er blevet dyrere end forventet at flytte fire hospitaler til det nye supersygehus i Aarhus.

Besparelserne, der var udsigt til på AUH, ville være for voldsomme, fortæller Kühnau.

– Det har vist sig, at AUH har haft rigtig svært ved at implementere de effektiviseringer, de skulle. Så vi har spurgt afdelingsledelserne om, hvorvidt vi kunne finde besparelser rundt omkring på afdelingerne for 325 millioner.

– Resultatet af det var, at det ikke kunne lade sig gøre, uden at det ville gå ud over hospitalets styrkepositioner, og uden at det ville gå ud over patienterne og arbejdsmiljøet i et omfang, som vi ikke vil acceptere.

Resten af Region Midtjylland kommer derfor også til at skulle holde for i den kommende tid ved besparelser på i alt en halv milliard kroner.

Regionsrådsformanden appellerer dog til en håndsrækning fra staten i de kommende økonomiforhandlinger.

– Det er klart, at hvis regionen og AUH skal afholde alle udgifterne, så vil det kunne gå ud over patienterne.

– Det er simpelthen for meget, at man i forvejen skal finde en milliard inden for et i forvejen presset budget, og oven i det finde en halv milliard i effektiviseringskrav pålagt af staten.

– Det er for meget ud af et budget på omkring syv milliarder, siger Anders Kühnau.

Hvordan besparelserne i 2019 vil fordele sig rundt i regionen, vil Kühnau ikke kommentere.

Spareplanen for regionen i de næste tre år, forventer regionsrådet først at lave endeligt færdig efter økonomiforhandlinger med en kommende regering.

De forhandlinger vil formentlig finde sted kort efter sommerferien, forventer regionsrådsformanden.