Spar på det varme vand i svømmehallen

Af Christian Barnholdt, Anemonevej 4, Hørsholm:

Hørsholm svømmehal gennemgår i disse uger en omfattende renovering, dels for at give bedre forhold for gæsterne, dels for at nedsætte energiforbruget og dermed spare på varmeudgifterne.

Tak for det. Men i den forbindelse er der en oplagt besparelsesmulighed, som jeg ikke mener er blevet nævnt. Det drejer sig om forbruget af varmt vand i bruserne.

Det tager vel højst 3-4 minutter under den varme bruser at vaske sig før svømmeturen. Og måske et halvt minut at skylle klorlugten af bagefter.

Det er i hvert fald den tid, som de fleste gæster bruger på det. Men der er et mindretal af badegæsterne, som er totalt ligeglade med, hvor meget varmt vand de bruger, og som står og hygger sig under den varme bruser i 10-15, ja helt op til 20 minutter. Både før og efter svømmeturen. Hvis man gør dem opmærksom på, at det er energispild, så får man ofte en sur bemærkning om, at det skal man sgu ikke blande sig i, eller "vi har betalt for det, så vi bruger så meget varmt vand, som vi har lyst til".

Sådan vil folk jo aldrig gøre derhjemme, hvor de selv betaler varmeregningen. Men når skatteyderne betaler – så er man altså ligeglad.

Jeg skal derfor opfordre til, at man opsætter skilte ved bruserne, hvor der står: "Spar på det varme vand – højst tre minutter under bruseren" eller noget i den retning.

Jeg er sikker på, at det vil føre til en yderligere og ganske mærkbar reduktion af energiudgifterne og dermed af det årlige driftstilskud fra kommunekassen – og fra skatteyderne.