Sorte sække ud i mørket

Fra nu af skal alle sække på genbrugspladsen være af klar plast

Foto: Pernille Kristensen