Sophienborg viser vejen

Lennart Weber

gruppeformand, Socialdemokratiet, skriver:

Det er en fornøjelse at cykle og gå rundt i Sophienborg-området. Der, hvor vi for blot få årtier siden fandt marker, ligger der nu spændende og varierede boligområder.

Dertil kommer, at Sophienborg fremstår som et meget indbydende, grønt og attraktivt byområde. Sådan virker det i det mindste, når man kommer der som gæst.

Men hvordan opfatter beboerne det?

Har vi her fået skabt den ideelle byudvikling, der var politikernes mål, da området blev udlagt af dygtige byplanlæggere i 80'erne?

Det kunne være utroligt spændende at få belyst – ikke mindst fordi Hillerød Kommune står foran udvikling af en tilsvarende ny bydel i Ullerød-byen.

Jeg synes, at det kunne være en god idé at bede beboerne i Sophienborg om at give os respons på en række spørgsmål:

Hvordan oplever I den samlede bydel i forhold til tilgængelighed, grønne områder?

Hvad skal der ske med de store grønne arealer, der stadig ligger ubenyttet hen?

Skal der bygges nye boliger, laves nyttehaver, boldbaner – eller skal det ligge brak og ubrugt hen?

Og hvad med det nye spændende Bo Klok-byggeri, er det en af fremtidens boligformer?

Det er nogle af de spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig at få belyst.