Som at stjæle slik fra børn …

Debat

Om kort tid vælger Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune at gennemføre en lang række nedskæringer. Det er de tvunget til. Vi kommer til at høre dem alle undskylde sig med servicerammen og regler fra Christiansborg. At vi faktisk har penge i kassen, men ikke må bruge dem.

Og tja… Det er nok korrekt, at deres partifæller står bag. Så må de påvirke dem og få det ændret.

Men en af besparelserne er jeg særlig arrig over. Skuffet og vred.

Kommunalbestyrelsen vil reducere det tilskud vores mange foreninger, der laver gode aktiviteter til børn og unge, modtager per betalende medlem markant.

Midt i regnskabsåret kommer der lige en kniv i ryggen på alle de frivillige, der knokler for at lave gode og meningsfyldte aktiviteter for børn og unge.

Det er godt 700.000 kroner, kommunalbestyrelsen med dette træk fjerner fra allerede lagte budgetter hos foreninger over hele kommunen.

Kan man så stadig kalde os en af Danmarks bedste ungdomskommuner?

Tja….

Det man har fået stor ros for hos DUF er projekter under UngHolbæk, centreret omkring Holbæk By. Ingen af de aktiviteter er, hvad jeg kan finde i katalogerne, omfattet af besparelser. Så mon ikke glorien forbliver flot. Uanset om hverdagen udenfor rampelyset krakelerer.

Kommunalbestyrelsen må og skal finde midlerne til at bevare tilskuddet til de mange foreninger, der skaber meningsfulde hverdagsaktiviteter for børn og unge i hele kommunen.

Kommunalbestyrelsen må sørge for at forslag KUFU17 ikke gennemføres, eller at man i det mindste, ved en gennemførelse, træffer en principiel beslutning om at øge tilskuddet igen i fra 2024.

Lad ikke børn og unges fritid betale regningen.

Søren Meinert

Fiskervænget 12

Vipperød