Solrød Center får nu tidsbegrænset parkering

- Vi indfører i første omgang ordningen som et forsøg, så vi kan samle erfaringer og lytte til både Solrød Center og borgerne, inden vi overvejer, om ordningen skal gøres permanent, siger borgmester Niels Hörup.
– Vi indfører i første omgang ordningen som et forsøg, så vi kan samle erfaringer og lytte til både Solrød Center og borgerne, inden vi overvejer, om ordningen skal gøres permanent, siger borgmester Niels Hörup.

En udfordring med for mange fyldte parkeringsbåse over længere tid i Solrød Center har nu fået Solrød Centerforening og Solrød Kommune til at reagere. Efter ønske fra Solrød Centerforening indfører Solrød Kommune derfor nu en forsøgsordning med tre timers tidbegrænset parkering på de parkeringspladser, der er placeret tættest på Solrød Station.

– I kølvandet på, at man i Køge Kommune har indført betaling for parkering i midtbyen og nær Køge Station, oplever vi en stigning i bilister, der parkerer bilen og lader den stå hele dagen i Solrød Center. Der er formentlig tale om pendlere, der nu kører til Solrød frem for Køge, og de er naturligvis velkomne, men det skal ikke være på bekostning af vores handelsliv og vores borgeres mulighed for at parkere i centret, siger Niels Hörup (V), borgmester i Solrød Kommune.

Han fortæller, at forsøgsordningen med tidsbestemt parkering på tre timer bliver rullet ud i løbet af foråret.

– Vi indfører i første omgang ordningen som et forsøg, så vi kan samle erfaringer og lytte til både Solrød Center og borgerne, inden vi overvejer, om ordningen skal gøres permanent, siger Niels Hörup.

Ordningen kommer til at fungere ved, at der bliver sat skilte op ved de båse, hvor forsøget med tre timers parkering bliver iværksat

– Der vil fortsat ikke være betalingszoner i Solrød Center, det skal være gratis at parkere hos os, men der vil være nogle områder, hvor der er tidsbegrænset parkering, siger Frank Djelert, formand for Solrød Centerforening.

Samtidig med forsøget med tidsbegrænset parkering vil Solrød Kommune undersøge muligheden for at inddrage en del af Solrød Byvej til parkering.

– Parkeringsudfordringen er formentlig ikke løst alene ved at indføre tidsbegrænset parkering i Solrød Center, og derfor er vi nødsaget til også at kigge på andre løsningsmodeller, siger Niels Hörup.