Sø går fri af mere forurening

Foto: Fotograf Lars Skov, Michael Degn Christensen
030709 Fredensborg, Rasmus har etableret kanoudlejning ved ishuset ved Esrum sø
  Foto: Lars Skov
030709 Fredensborg, Rasmus har etableret kanoudlejning ved ishuset ved Esrum sø Foto: Lars Skov © Fotograf Lars Skov

Nordsjælland: I modsætning til tidligere antaget, så ser udledningen af det giftige stof arsen til Esrum Sø nu ud til at være stoppet. Det viser Region Hovedstadens nyeste målinger i området.

– Nu får vi målinger ind, som viser et helt andet billede. Der har tidligere været en udvaskning, men der sker åbenbart en proces, som nu forhindrer det, siger Jørn Gettermann, der er miljødirektør i Region Hovedstaden.

Forureningen stammer fra Collstrupgrunden, hvor der indtil 1976 lå en virksomhed af samme navn, der imprægnerede træ og tømmer syd for søen. Offentligheden blev forment adgang til grunden, da forureningen blev kendt, og Miljøstyrelsen vurderede i 2005, at en totaloprydning af området ville koste mellem 200 og 250 millioner kroner.

frederiksborg sj-medier.dk