Sociolog: Derfor elsker vi aprilsnar

Med en aprilsnar kan vi få lov at opfylde vores behov for at bryde grænser, drille og lyve, mener sociologer.