Socialt bedrageri er ikke OK

En del af Focus Fredensborgs valgprogram handler om en intensiveret indsats overfor Socialt bedrageri i Fredensborg Kommune.

Som spidskandidat er jeg optaget af at vi som politikere iværksætter en intensiveret indsats for at reducere omfanget af socialt bedrageri.

Det er ikke OK at der er personer der opnår økonomiske ydelser de ikke er berettiget til, og i lighed med en række andre kommuner i landet, ønsker jeg derfor en forstærket indsats på området.

Flere kommuner har fået frigivet 1 – 2 millioner kroner årligt ved en sådan indsats, og disse penge kan således anvendes andre steder hvor der politisk har været drøftet nedskæringer.

Focus Fredensborg vil derfor foreslå at der ansættes personer der udelukkende skal efterforske og afsløre socialt bedrageri, således at de efterretninger kommunen modtager fra borgere kan blive behandlet effektivt, og medføre konsekvenser for de der afsløres i snyd. Et snyderi som går ud over alle andre borgere i kommunen.