Sociale projekter for mest udsatte står uden finansiering til nytår

Nedlæggelsen af satspuljen i 2018 kan få konsekvenser for adskillige sociale initiativer efter nytår.