Snerydning på offentlige kommunale villaveje

Af bestyrelsen for Grundejerforeningen Allerød Villapark v. Paul H. Aasberg

I henhold til Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje er det Allerød Kommune, som har ansvaret for vintervedligeholdelse bl.a. snerydning  af de offentlige, kommunale villaveje i kommunen. Ikke de offentlige, private veje, naturligvis. Vintervedligeholdelse af dem påhviler grundejerne.

Efter Lov om vintervedligeholdelse m.v. påhviler det grundejerne ved de offentlige, kommunale veje at rydde fortov og sti for sne. Men ikke vejbanen. Det ansvar er helt og holdent kommunens. Kommunen kan ikke overdrage det ansvar til grundejerne.

Når kommunens hjemmeside og lokale politikere har kunnet citeres for, at ansvaret for snerydningen af offentlige, kommunale veje er overgået til grundejerne, er det lodret forkert.

Det er således efter loven kommunens ansvar, hvis snefald og fygning på villavejene fører til, at borgerne ikke kan komme på arbejde og deres børn ikke i skole. At svagelige ikke kan få hjælp af hjemmeplejen. At skraldemændene ikke kan komme frem på vejene. At posten udebliver. At barslende ikke kommer rettidigt til fødeklinikken og tilskadekomne på hospitalet. At syge ikke kan komme til lægen til behandling eller lægen til dem. Og andre  tilsvarende uheldige forhold.

Vor kommunalbestyrelse har valgt at se bort fra disse risici og alvorlige ulemper for borgerne og har besluttet at spare de opgaver væk, som efter loven påhviler kommunen som vejmyndighed.

Vi beklager, at vi ikke fik denne vinter for et år siden. Inden kommunalvalget…

Vor grundejerforening har i nødsituationen for to uger siden, hvor sneen alle vegne lå højt og forhindrede eller alvorligt vanskeliggjorde færdsel, løst og betalt for den opgave, som er kommunens, og fik ryddet vejene i grundejerforeningen for sne, hvorfor vi nu kræver, at kommunen refunderer os vore omkostninger.

Vi er klar over, at andre grundejerforeninger har lignende udlæg for kommunen og anbefaler, at disse som vi retter henvendelse til kommunen om refusion. Samtidig beder vi om at blive orienteret på vor mailadresse:

alleroed@villapark.dk

.