Smartphones og tyverialarmer kræver nye mobilmaster

Behovet for at være på mobilnettet stiger voldsomt, og det kræver flere mobilmaster i fremtiden

Foto: Jeppe Lund