Smart Cities rummer mange potentialer

Af Bo Pedersen, medlem af Det Konservative Folkeparti, Niverød Bakke 23, Nivå:

Jeg håber, man har inddraget erfaringer fra eksisterende projekter i forlængelse af indlæg af 6. Januar "Nyt parnerskab: Kommunen åbner for Smart City".

Helt konkret tænker jeg på:

1) Det EU finansierede Interreg samarbejde der hedder Lightingmetropolis (www.lightingmetropolis.com) som dækker hele Øresundregionen og som er ved at undersøge levedygtigheden af LED belysning. I projektet er der forskningssupport fra flere forskellige universiteter i regionen, der er videndatabase og andre brugbare ting, når ja, også midler fra EU, både til afprøvning, videndeling og formidling af resultater.

2) I Innovationsnetværket Dansk Lys, som også arbejder med lignende projekter, de støttes dog 'kun' af Styrelsen for Forskning og Innovation. Dansk Lys har eksisteret siden 2010 og i nuværende bevillingsperiode støtter de blandt andet 'nye muligheder med LED…' herunder 'udelys'.

Det fremgår ikke at artiklen, Eniig eller Fredensborg Kommunes hjemmeside, at man havde dette med inde i overvejelserne da man valgte leverandør, det håber jeg man har haft eller vælger at få fremadrettet, så det bliver bedst og billigst for kommunens borgere.

Kilder: http://lightingmetropolis.com https://www.gate21.dk/project/lighting-metropolis/ http://www.dansklys.dk/projekter-og-viden/fire-indsatsomraader