Slut med Saab

Saab er fallit, og mulige købere fra Europa og Kina har trukket sig

Foto: Finn S. Knudstrup