Slut med klager: Ligestilling har sin begrænsning

Regeringen vil begrænse mulighederne for at klage over forskelsbehandling.