Slut med forbud mod afbrænding

Den seneste regn har sikret, at der er mindre risiko for, at en brand breder sig