Slut med ensomhed blandt ældre

Foto: Monkey Business Images
Senior women enjoying meal together at home
Senior women enjoying meal together at home

Greve Kommune har fået næsten tre millioner kroner af Sundhedsstyrelsen til et nyt projekt, som skal styrke indsatsen mod ensomhed blandt ældre, der modtager hjemmehjælp.

Det skal være slut med ensomhed blandt ældre hjemmehjælpsmodtagere. Det er budskabet i projekt »Jeg føler mig ikke alene«, som Greve Kommune står bag i samarbejde med Ældre Sagen i Greve, Greve Seniorsport, den kommunale hjemmepleje samt de to private leverandører af hjemmepleje, Aleris og Attendo.

Projektet skal modvirke ensomhed gennem en række indsatsområder, som blandt andet fokuserer på i højere grad at motivere ensomme ældre til at deltage i aktivitets- og foreningstilbud.

»Ensomhed blandt ældre er et stort problem, som kræver et større nationalt fokus. Det her projekt kan forhåbentligt være med til at vise landets øvrige kommuner, hvordan man i højere grad kan komme problemet til livs,« siger formand for social- og sundhedsudvalget i Greve, Liselott Blixt.

Det er estimeret, at omkring 375 hjemmehjælpsmodtagere i Greve oplever ensomhed i hverdagen. Målet er, at minimum 75 procent af disse ældre ved udgangen af april 2019 oplever en større trivsel og en blivende oplevelse af ikke at være uønsket alene eller føle sig alene blandt andre.

Greve Kommune har fået tæt på tre millioner kroner til at drive projektet, og de forventer, at projektet løber fra februar 2017 til maj 2019. Efterfølgende skal projektets resultater udbredes til landets øvrige kommuner.