Slotved kommer for sent til opstillingsmøde

Prinsgemalen har inviteteret Hørsholms borgmester til besøg på Kongeskibet forud De Konservative borgmester-opstilling