Slotstorvets jernkanter er rustet løs

Foto: Michael Thønnings