Slotsgudstjeneste i Jægerspris

I PARKEN På søndag er der igen Slotsgudstjeneste i Parken ved Jægerspris Slot.

Sidste år var menighedsrådene i Draaby, Gerlev og Skoven sogne utrolig heldige med vejret, der viste sig fra den smukkeste side.

Over 100 mennesker havde fundet vej til Parken – og mange af dem havde fulgt opfordringen til at tage madkurven med og spise sammen efter gudstjenesten.

Ved Slotsgudstjenesten den 11. juni medvirker kirkens tre præster Asta Gyldenkærne, Frits Gammelgård og Berit Børresen.

Strygertrioen, der består af Jørgen Stenbøg, Kristian Petersen og Jonna Petersen – som spillede sidste år, samt fem blæsere i alderen 10- 14 år ledet af lærer ved Musikskolen Ian Price og Jægerspriskoret, stiller også op i den smukke park.

Det danske Spejderkorps Grevinde Danner gruppe står i år igen for et stort kors, der danner ramme for alteret.

Gudstjenesten er i år flyttet til parkmuren mod nord, idet den falder på samme dag som Stiftelsen holder sit årlige arrangement for gamle elever, som selvfølgelig også er inviteret med til gudstjeneste.