Slagsbroderen Mahfoud i choknederlag

Foto: Mikkel Kjølby