Irakere bør have advokatbistand

Institut for Menneskerettigheder opfordrer de danske myndigheder til at yde de frihedsberøvede irakiske familier juridisk bistand.