Skydebane får ny tilladelse trods politisk modvilje

Selvom et flertal af politikerne helst så skydebanen i Langstrup Mose lukket, så får skydebanen ny tilladelse til at fortsætte

Foto: Peter Mailand

Trods politisk modvilje, så får Langstrup Flugtskydebane ny tilladelse til at fortsætte. Det vedtog et flertal i Plan-, miljø- og flimaudvalget tirsdag aften. Det sker efter byrådet i april sidste år vedtog at lukke skydebanen midlertidigt, og samtidig bad forvaltningen om at udarbejde et forslag til en ny og strengere skyde-tilladelse.

Men selvom skydebanen nu får tilladelse til at fortsætte så måtte flere i udvalget stemme imod deres egen overbevisning.

Ifølge de tre socialdemokratiske udvalgsmedlemmer, Bo Hilsted, Carsten Nielsen og Ergin Özer mener, at det er ulogisk at det målte støjniveau tilsidesættes og at loven er baseret på gennemsnitlig beregnet støjværdi.

"Den nye miljøgodkendelse er mere restriktiv end den tidligere, derfor var det eneste logiske at stemme for den "nye" godkendelse, alt andet ville være ulogisk, idet det er umuligt at forbyde skydebanen, så længe de holder sig inden for de beregnede støjværdier. Det er ulogisk for de fleste, at man ikke kan bruge de målte, værdier, der har vist, at skydebanen ligger over de tilladte værdier, men sådan er loven. Og den burde laves om. Vores stemme er ikke det samme som en accept af tingenes tilstand, vi mener stadig, at der skal findes et område til et nyt anlæg. Men vi kan og må ikke lukke et anlæg, der ligger på privat grund og i øvrigt holder sig inden for lovens rammer," oplyser de til Uge-Nyt.

Carsten Nielsen (S) kalder sagen for 'en kattepine'.

"Der er ingen tvivl om vi helst så den lukket. Men det kan vi bare ikke. Det er en privat skydebane, som holder sig inden for lovens rammer," siger han til Uge-Nyt.

SF's Hanne Berg mener, at sagen er 'kørt af sporet'og stemte imod at godkende den nye tilladelse.

"Jeg kunne ikke være med til at blåstemple, at naboernes livskvalitet bliver forringet, og jeg kan ikke stemme imod min overbevisning," siger hun til Uge-Nyt.

Udvalget har samtidig med den nye tilladelse bedt forvaltningen i Fredensborg Kommune om at finde en ny placering til skydebanen.

Sådan er de nye regler:

– To sammenhængende uger i juli helt uden skydning

– Skydning på alm. lørdage stopper kl. 14 i stedet for kl. 16

– Ingen skydning på bededagslørdag og pinselørdag

– Tidsrammen til skydning ved jagtprøver er reduceret til et minimum, idet skydningen her først må starte kl. 9.30, og på alle prøvedage er der indlagt en times pause midt på dagen uden skydning

– I stedet for 8 årlige weekend-arrangementer med skydning indtil kl. 20 om lørdagen og kl. 18 om søndagen har skydebanen til særlige arrangementer kun tilladelse til 2 søndage med skydning kl. 9-15 i månederne april, maj og juni, samt 10 lørdage, hvor arrangementer må fortsætte fra kl. 14 til kl. 16