Skybrud koster os dyrt

De heftige skybrud, som ifølge klimaforskere bliver hyppigere, koster dyrt. Alene i år skønnes det, at skybrud kommer til at koste en milliard i erstatninger.